Uruchomienie instalacji umożiwiającej aplikację kleju PVAC

Wystartowała automatyczna linia EKO-PATH-LK1300 do aplikacji kleju na bazie wodnej dyspersji PVAc.

Klej nanoszony jest w postaci stróżek równoegłych bądź sinusoidy. Urządzenie przeznaczone do aplikacji kleju na płyty drewnopochodne. Urządzenie wyposażone jest w 24 niezależnie sterowane głowice typu LK2. Szerokość aplikacji 1200 mm.

Możliwość zdefiniowania i zapisu 16 programów pracy. Automatyczne zabezpieczanie dysz klejowych.